پنجشنبه 1399/05/16 - 12:57

مراسم توزیع همزمان 150 سری جهیزیه ، 15000بسته معیشتی و 1000 بسته لوازم التحریر - مصلی بیت المقدس اراک + تصاویر