شنبه 1399/07/12 - 08:49

اردوی جغرافیا محور گروه جهادی شهدای بدر اراک در منطقه دهنمک استان مرکزی در راستای خدمت به ولی نعمتان انقلاب اسلامی