چهارشنبه 1399/07/30 - 10:13
اکبری

برگزاری اردو جهادی در روستای مالک آباد اراک با هدف ساخت واحد مسکونی ولی نعمتان انقلاب برگزار شد.

این اردو باهمکاری دو گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج شهدای بدر و حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری صورت گرفت.