چهارشنبه 1399/10/03 - 11:29

مشکل کم آبی و افت فشار آب و فرسودگی ۷۰ درصدی شبکه آبرسانی ار مشکلات دهستان فشک فراهان است به گونه ای که در سال های اخیر در ایام تعطیل با افزایش جمعیت روستا با مشکل قطعی آب روبرو بوده است، مردم این روستا بارها از مسئولان خواستار پیگیری موضوع شده بودند. در شهریورماه امسال هم نسبت به قطعی آب درب فرمانداری فراهان تجمع کرده بودند.

پس از اقدامات کارشناسی مشخص شد، ظرفیت منبع آب روستا نسبت به جمعیت کم بوده و جوابگوی اهالی دهستان فشک نیست.

با همت گروه جهادی بسیج شهید مدافع حرم حمیدرضا انصاری و پشتیبانی بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج فراهان، فندانسیون مخزن ۳۰۰متر مکعبی آب شرب دهستان فشک و روستای چاقر انجام شد.

این اقدام جهادی سبب خوشحال مردم دهستان فشک شد و مشکل آب شرب این روستا به زودی مرتفع می شود.