سه شنبه 1399/10/23 - 08:40

ساخت واحد مسکونی ولی نعمتان انقلاب در روستای شمس آباد اراک به دست توانمند گروه جهادی بسیج ورزشکاران استان مرکزی ، جمعی از مدال آوران و قهرمانان  در عرصه های ورزشی کشور.