پنجشنبه 1399/10/25 - 08:48

اجرای طرح شهید سلیمانی رصد خانه به خانه در کوی امام علی علیه السلام شهر اراک به همت گروه جهادی امام حسن مجتبی علیه السلام و گروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج مسجد الغدیر حوزه شهید بهشتی اراک