دوشنبه, 08/29/1396 - 09:33 markazi

حلول ماه ربیع الاول بر همه مسلمین جهان مبارک باد .

رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودند:
هرکس بشارت ماه ربیع الاول را به من بدهد من هم بشارت بهشت را به او می دهم .
حلول ماه ربیع الاول بر همه مسلمین جهان مبارک باد .
حلول ماه ربیع الاول بر همه مسلمین جهان مبارک باد .

رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودند:

هرکس بشارت ماه ربیع الاول را به من بدهد من هم بشارت بهشت را به او می دهم .

حلول ماه ربیع الاول بر همه مسلمین جهانمبارک باد .