تقدیر از نماینده استان مرکزی بعنوان گروه برتر کشوری در مجمع جهادگران

پنجشنبه, 11/17/1398 - 20:42 markazi
مجمع جهادگران؛

تقدیر از نماینده استان مرکزی بعنوان گروه برتر کشوری در مجمع جهادگران

محمد جواد جودکی بعنوان نماینده استان مرکزی و مسئول کروه جهادی شهدای کارخانه ماشین سازی اراک با اهدای تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.
تقدیر از نماینده استان مرکزی بعنوان گروه برتر کشوری در مجمع جهادگران

در این مراسم که با حضور سردار نقدی و دکتر زهرایی در حاشیه دومین مجمع جهادگران برگزار شد، از گروه های برتر جهادی با اهدای تندیس تقدیر شد.
محمد جواد جودکی مسئول گروه جهادی شهدای کارخانه ماشین سازی اراک نیز در این مراسم به عنوان نماینده استان مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت.