افتتاح مدرسه ساخته شده توسط سپاه در روستای قلعه پسیجان شهرستان شازند

جمعه, 11/18/1398 - 23:24