• مديريت سايت
  شهادت صاحب جود و بخشش ابن الرضا، حضرت امام جواد عليه السلام تسليت باد
  شروع پروژه ساخت غسالخانه در روستاي شرشره شهرستان خنداب
  محروميت زدايي
  شروع پروژه ساخت غسالخانه در روستاي شرشره شهرستان خنداب
  ساخت غسالخانه در قالب پروژه هاي محروميت زدايي سپاه در روستاي شرشره آغاز شد. اين غسالخانه به مساحت 20 متر مربع ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان