ستارگان اقتصاد مقاومتی

قدمی هر چند کوچک ولی مـحکـم در راه اشـتغـال

ایجاد اشتغال همواره یکی از نیازهای جوامع بوده و خواهد بود. دولت یکی از اصلی ترین متولیان ایجاد اشتغال(هر چند به صورت غیر مستقیم) در هر کشوری است. شرکت های خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط نیز از دیگر مراکز تولید اشتغال در کشور محسوب می شوند. در این میان افرادی هم پیدا می شوند که به جای چشم امید داشتن…

گیاهِ جادویی، از صنایع غذایی تا بهداشت و درمان

رسول سرلک متولد 1358 از شهرستان خمین 5 سال است که در حوزه کشت گیاهان دارویی به صورت تخصصی روی گیاه آلوئه‌ورا در حال فعالیت است و سه مجموعه را راه‌اندازی و گسترش داده است که در این رابطه با او گفتگویی ترتیب دادیم: چطور شد که به فکر احداث گلخانه افتادید و در این زمینه کارآفرینی کردید؟ حدود یک سال و…